PRAWOMOCNA, WYCZEKANA I WYWALCZONA WYGRANA Z BANKIEM BPH S.A. 🥊🔥🥊🔥🥊🔥 PONAD PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH DLA KREDYTOBIORCÓW ❗️❗️❗️

BPH
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Na wyrok w tej sprawie nasi Klienci i my czekaliśmy zdecydowanie za długo, ale zdecydowanie było warto. W dniu 16 marca 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, SSA Joanna Piwowarun – Kołakowska, sygn. akt V ACa 513/22 wydał PRAWOMOCNY wyrok, w którym w utrzymał w mocy wydany w dniu 10 stycznia 2022 roku przez Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Katarzyna Sałaj – Alechno, w sprawie o sygn. akt II C 469/19 wyrok z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A., w którym Sąd I instancji:

➡️ ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2007 roku zawarta przez naszych Klientów z ówczesnym GE Money Bank S.A. (obecnie: Bank BPH S.A.) jest nieważna,
➡️ zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz Powodów kwoty: ok. 246 tys. PLN i ok. 74 tys. CHF
➡️ obciążył Bank BPH S.A. kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w całości,

przy czym Sąd II instancji skrócił okres, za który Powodom zostało zasądzone roszczenie odsetkowe oraz obciążył Bank BPH S.A. kosztami procesu za II instancję.

Sąd II instancji nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez Bank BPH S.A. 📌📌📌

Gwoli przypomnienia:

Pozew w tej sprawie został złożony do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie 7 grudnia 2016 roku.

Przez pierwsze prawie 3 lata tego procesu toczyliśmy bój o kwestie, które były oczywiste.

Pierwszy rok to walka o wysokość opłaty sądowej od pozwu. Pierwotnie Sąd ustalił wysokość opłaty sądowej od pozwu na poziomie ok. 30.000,00 PLN stwierdzając, że ówczesny art. 13 ust. 1a Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie ma tutaj zastosowania i że Powodowie mają zapłacić normalną opłatę 5 %. Oczywiście zarządzenie o zwrocie pozwu (z uwagi na jego rzekome nienależyte opłacenie zostało przez nas zaskarżone) i na skutek naszego zażalenia 20 czerwca 2017 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny (sygn. akt I ACz 751/17) uchylił zaskarżone zarządzenie.

Kolejne 2 lata to starcie Sądem o konstrukcję zgłoszonych przez nas roszczeń. Sąd domagał się od nas zgłoszenia jednego roszczenia – albo ustalenie nieważności umowy albo klauzul albo zasądzenie. Oczywiście podtrzymaliśmy swoje stanowisko (ustalenie nieważności umowy i zapłata, ewentualnie ustalenie abuzywności klauzul i zapłata), co skutkowało tym, że Sąd 27 listopada 2017 roku zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Następnie, mimo naszych wielokrotnych wniosków o podjęcie tego postępowania, Sąd 28 listopada 2018 roku umorzył postępowanie w sprawie twierdząc, że nie zgłosiliśmy wniosku o jego podjęcie w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu (mimo, że takich wniosków z naszej strony było kilka w ciągu tego roku)!!! Po raz kolejny byliśmy zmuszeni zaskarżyć to postanowienie i oczywiście Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2019 roku (sygn. akt V ACz 340/19) uchylił zaskarżone postanowienie i nakazał Sądowi Okręgowemu Warszawa – Praga w Warszawie prowadzić postępowanie. W efekcie 24 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie podjął zawieszone postępowanie.

Jak widać, pierwsze 3 lata procesu zamiast z bankiem, walczyliśmy z sądem, ale było warto, bo sprawa finalnie została wygrana 🏆🏆🏆

Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie okazane nam w 2016 roku i wiarę w zwycięstwo do samego końca, choć droga do ostatecznego sukcesu była długa i wyboista ☺️☺️☺️

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska i apl. radc. Dominika Wicik.

Wyrok jest PRAWOMOCNY I WYKONALNY.