POSTANOWIENIE O ZABEZPIECZENIU PRAWOMOCNE PO I INSTANCJI 😍😍😍 MBANK S.A. NIE SKŁADA ZAŻALENIA ⚡️⚡️⚡️

mbank
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Rzadko zdarzają się takie posty, bo i takie sytuacje należą do rzadkości. W tej sprawie Sąd Okręgowy dla Warszawy – Pragi w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 570/23, w dniu 4 kwietnia 2023 roku wydał postanowienie o zabezpieczeniu, na mocy którego zwolnił naszych Klientów z obowiązku płacenia rat kredytu na rzecz mBank S.A. na czas trwania procesu. Postanowienie zostało doręczone bankowi, który nie dokonał jego zaskarżenia, co oznacza, że to postanowienie jest WYKONALNE i PRAWOMOCNE.

Pozew wpłynął do Sądu 6 marca 2023 roku.

#pzadwokaci #zabezpieczenie #frankowicze #kredytchf