PŁOCK USTALA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU❗️❗️❗️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy o kolejnym wyroku uzyskanym dla naszego Klienta. Tym razem Santander Bank Polska S.A. i Sąd Okręgowy w Płocku 🔝

W wyroku wydanym w dniu 16 marca 2022 roku w sprawie o sygn. akt I C 1975/20 Sąd Okręgowy w Płocku w osobie SSO Łukasza Wilkowskiego:

✅ Ustalił nieważność Umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku zawartej z ówczesnym Kredyt Bank S.A.,
✅ Zasądził od Banku na rzecz naszego Klienta 35.432,31 CHF,
✅ Uwzględnił zarzut potrącenia podniesiony przez bank w zakresie rat wpłaconych w PLN (Klient wpłacił 15.840,72 PLN) uznając, że Klient ma rozliczyć z Bankiem kwotę udostępnionego kapitału, tj. 79.000,00 PLN,
✅ Koszty procesu zostały wzajemnie zniesione.

Z uwagi na uznanie potrącenia wyrok traktujemy w kategoriach słodko – gorzkich, ale najważniejsze to ustalenie nieważności Umowy kredytu w sentencji wyroku. Co do zarzutu potrącenia i rozliczenia kosztów procesu, to po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku nasz Klient będzie podejmował decyzję co do ewentualnej apelacji (lub zażalenia na koszty) ⚖️

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych