PEWNEGO RAZU W ŁODZI SĄD ZMIENIŁ ZDANIE 💣🧨💣🧨💣

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Dziś informujemy o sprawie pewnego postanowienia o zabezpieczeniu, które uzyskaliśmy dla naszej Klientki w Sądzie Okręgowym w Łodzi, ale w dość nietypowym trybie, ponieważ w wyniku REASUMPCJI. Reasumpcja w trybie art. 395 § 2 k.p.c. oznacza, że sąd – po analizie naszego zażalenia i wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 roku, C-287/22 – zmienił swoją pierwotną decyzję, kiedy to oddalił nasz wniosek o zabezpieczenie, i udzielił zabezpieczenia naszej Klientce 🎯🎯🎯

Tym samym nasza Klientka została ona zwolniona z obowiązku regulowania rat kredytu na czas trwania procesu ⚖️⚖️⚖️

Na koniec przytaczamy treść art. 395 § 2 k.p.c.: „Jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, może, nie przesyłając akt sądowi drugiej instancji, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych”.

Postanowienie jest nieprawomocne.

Sprawę prowadziły adw. Karolina Pilawska i Paulina Michałek.

#pzadwokaci #zabezpieczenie