O CO CHODZI W UCHWALE SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE O SYGN. AKT III CZP 41/20?

Sąd Najwyższy
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Już 6 lipca 2021 roku Frankowiczów czeka kolejny ważny dzień i kolejna uchwała Sądu Najwyższego dotycząca tzw. kredytów frankowych.

Zapraszamy do zapoznania się z opinią adw. Karolina Pilawska i adw. Andrzej Zorski na temat uchwały w sprawie o sygn. akt III CZP 41/20. dla serwisu Prawo.pl.

Przypomnijmy treść pytań prawnych skierowanych do Sądu Najwyższego:

  1. Czy w przypadku nieważności (art. 58 k.c.) lub bezskuteczności (art. 3851 § 1 k.c.) umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, w wykonaniu której konsument uzyskał od banku określony kapitał i następnie dokonywał na rzecz banku spłaty rat kredytu, na rzecz każdej ze stron powstaje samodzielne roszczenie z tytułu nienależnego świadczenia (art. 410 § 2 k.c.), czy tylko jedno roszczenie, którego przedmiotem jest różnica w wartości wzbogacenia każdej ze stron, a więc przysługujące tylko tej stronie, której świadczenie miało większą wartość?
  2. Czy świadczeniem na poczet niewymagalnej wierzytelności w rozumieniu art. 411 pkt 4 k.c. objęte są przypadki spłaty rat kredytu przez kredytobiorcę w wykonaniu nieważnej lub bezskutecznej ab initio umowy kredytu, które pomniejszają wierzytelność banku o zwrot kapitału kredytu jako świadczenia nienależnego?
  3. Czy w sprawie z powództwa konsumenta, żądającego od banku zwrotu spłaconych rat kredytu, sąd, uznając, że umowa nie wiąże stron, a nie nastąpiło zubożenie po stronie konsumenta, może uwzględnić powództwo częściowo poprzez ustalenie w sentencji wyroku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytu, czy też takiemu rozstrzygnięciu stoi na przeszkodzie przepis art. 321 § 1 k.p.c.?

Czytaj więcej na Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/prawo/kredyty-frankowe-6-lipca-wazna-uchwala-sadu-najwyzszego,508824.html