NOWY TYDZIEŃ, NOWE WYROKI 💪 💪 💪 WYGRANA Z MBANK S.A. 🔥🔥🔥

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że w dniu 31 lipca 2023 roku na po przeprowadzeniu rozprawy Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR del. Michał Maj, w sprawie naszej Klientki przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVIII C 14224/21, wydał wyrok, w którym:

✅ zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy kwoty 84.948,35 PLN oraz 99.018,11 CHF,
✅ ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2007 roku jest nieważna,
✅ obciążył mBank S.A. kosztami procesu w całości.

Odsetki za czas opóźnienia zostały zasądzone od doręczenia odpisu pozwu do banku, czyli od 10 listopada 2021 roku, do dnia zapłaty. Na dzień wyroku Sądu I instancji wynoszą zatem ok. 16 tys. PLN i ponad 18 tys. CHF.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych