NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU MBANK S.A. W SĄDZIE OKRĘGOWYM WARSZAWA – PRAGA W WARSZAWIE 🚀🚀🚀

kolejny frankowicz wygrywa z mbank
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

W dniu 1 lipca 2022 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, SSR del. Bartosz Grajek, w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt III C 147/21, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2007 roku jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził na rzecz Powoda kwotę 195.400,94 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od 3 marca 2021 roku, czyli od doręczenia odpisu pozwu,
✅ zasądził na rzecz Powoda kwotę 64.962,84 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od 3 marca 2021 roku, czyli od doręczenia odpisu pozwu,
✅ obciążył pozwany Bank kosztami procesu w CAŁOŚCI, tj. zasądził kwotę 11.817,00 PLN.

Pozew wpłynął do Sądu 1 lutego 2021 roku. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorcę.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci

nieważność umowy kredytu frankowego mbank - wyrok