NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU ING BANK ŚLĄSKI S.A. 🦁🦁🦁

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

W dniu 8 sierpnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny, SSR del. Michał Grześkowiak, w sprawie o sygn. akt XVIII C 1297/20 z powództwa naszych Klientów przeciwko ING Bank Śląski S.A. wydał wyrok, w którym:

➡️ ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku zawarta przez naszych Klientów jest nieważna,
➡️ zasądził od ING Banku Śląskiego S.A. na rzecz Powodów 231.183,88 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia od dnia 23 marca 2021 roku do dnia zapłaty,
➡️ obciążył ING Bank Śląski S.A. kosztami procesu w całości, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

Brak zarzutów zatrzymania i potrącenia 📌📌📌

Sprawa wpłynęła do Sądu 4 sierpnia 2020 roku. Odbyła się 1 rozprawa, podczas której przesłuchano Powodów.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci