NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU DAWNEGO POLBANKU ❗️❗️❗️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Sylwia Hajnrych, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt II C 769/23, w dniu 7 marca 2024 roku wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2007 roku z ówczesnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dawny Polbank) jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty: 197.201,21 PLN i 22.638,24 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2023 roku (doręczenie odpisu pozwu) do dnia zapłaty,
✅ obciążył pozwany Bank kosztami procesu w CAŁOŚCI.

Pozew wpłynął do Sądu 7 kwietnia 2023 roku, co oznacza, że równo 11 miesięcy zajęło Sądowi wydanie wyroku w I instancji. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorców. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym

Sprawę prowadzili adw. Andrzej Zorski i apl. adw. Emilia Tomanek.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci