NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU DAWNEGO POLBANKU 💪💪💪 SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA – PRAGA W WARSZAWIE NIE UWZGLĘDNIA ZARZUTU ZATRZYMANIA❗️❗️❗️

polbank
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

W dniu 15 czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, w osobie SSO Katarzyny Sałaj – Alechno, w sprawie z powództwa naszej Klientki przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt II C 1368/20, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2008 roku z ówczesnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dawny Polbank) jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 172.036,20 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od 24 lutego 2021 roku, czyli po tygodniu od doręczenia odpisu pozwu,
✅ obciążył pozwany Bank kosztami procesu w CAŁOŚCI.

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez Bank (motywy tej decyzji poznamy z pisemnego uzasadnienia wyroku).

W sprawie odbyła się jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorcę.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci

nieważność umowy kredytu dawnego polbanku