Na Wschodzie bez zmian, czyli Sąd Okręgowy w Olsztynie nadal orzeka o odfrankowieniu umów kredytów powiązanych z kursem CHF

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 2)

Na Wschodzie bez zmian, czyli Sąd Okręgowy w Olsztynie nadal orzeka o odfrankowieniu umów kredytów powiązanych z kursem CHF. Kolejny wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A. uzyskany już po wszczęciu przymusowej restrukturyzacji.

Informujemy, że w dniu 19 października 2022 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny, w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko Getin Noble Bank S.A., sygn. akt I C 779/20, wydał wyrok, w którym:

⛔️ oddalił powództwo główne o ustalenie nieważności Umowy kredytu z 2008 roku,
⛔️ oddalił powództwo główne o zapłatę̨ kwoty 242.560,74 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, wywodzone z nieważności Umowy kredytu,
⛔️ oddalił powództwa ewentualne o ustalenie nieistnienia bądź nieważności Umowy kredytu,

✅ ustalił, że w stosunku prawnym łączącym Powoda z pozwanym Bankiem na podstawie Umowy kredytu Powoda nie wiążą postanowienia: § 1 ust. 1 Umowy w części: „indeksowanego kursem CHF”, § 9 ust. 2, § 10 ust. 3, § 14 ust. 3, § 20 ust. 3, § 20 ust. 4, § 20 ust. 8.,
✅ zasądził od Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszego Klienta kwotę 87.483,53 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 października 2022 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył Getin Noble bank S.A. kosztami procesu w całości, czyli zasądził od Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Powoda kwotę 13.177,38 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od daty wydania wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny. Będziemy składać od niego apelację w zakresie żądania nieważności Umowy kredytu i zasądzenia dochodzonych kwot w związku z tym zarzutem.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci