MBANK S.A. I JEGO UMOWA KREDYTU INDEKSOWANEGO KURSEM CHF Z 2008 ROKU „NA DESKACH” SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA – PRAGA W WARSZAWIE 🤜🤜🤜

mbank
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, SSO Błażej Domagała, w dniu 3 sierpnia 2022 roku w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. o sygn. akt III C 124/21, na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym:

✅ uznał umowę kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku za NIEWAŻNĄ,
✅ zasądził od mBank S.A. na rzecz Powodów 158.246,41 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 13 stycznia 2022 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył mBank S.A. kosztami procesu w całości.

CIEKAWOSTKI:

📌 Sprawa wpłynęła do Sądu 26 stycznia 2021 roku,
📌 Odsetki ustawowe za czas opóźnienia zostały zasądzone od dnia następującego po rozprawie, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorców,
📌 Brak zarzutu zatrzymania i potrącenia.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci

MBANK S.A. I JEGO UMOWA KREDYTU INDEKSOWANEGO KURSEM CHF Z 2008 ROKU „NA DESKACH”