KORZYSTNY WYROK SĄDU W SPRAWIE PRZECIWKO SANTANDER BANK POLSKA S.A. 🔥🔥🔥 PRACOWNIK BANKU TEŻ KONSUMENT ❗️❗️❗️ ARGUMENT BANKU O NEGOCJOWANIU KURSU CHF OBALONY 💪💪💪

Santander
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Z ogromną radością informujemy, że 13 kwietnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Jowita Cieślik, w sprawie naszego Klienta przeciwko Santander Bank Polska S.A, sygn. akt XXVIII C 16216/21, wydał wyrok, w którym:

➡️ ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w 2008 roku z dawnym Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna,
➡️ zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz Powoda zwrot wszystkich wpłaconych do banku kwot, tj. 264.026,43 PLN (odsetki od oświadczenia),
➡️ obciążył Santander Bank Polska S.A. kosztami procesu (w tym kosztami zastępstwa procesowego) w całości, tj. 11.817,00 PLN.

Sprawa była o tyle nietypowa, że Powód w dacie zawarcia spornej Umowy kredytu był pracownikiem banku. Co więcej, Santander Bank Polska S.A. podnosił, że kurs CHF do uruchomienia kredytu był kursem negocjowanym – z uwagi na zatrudnienie Powoda w banku. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego okazało się, że „negocjowanie” kursu CHF polegało wyłącznie na akceptacji lepszego kursu CHF zaproponowanego przez bank, a nie faktycznej możliwości negocjowania wysokości tego kursu przez Powoda.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.