Kolejny wyrok! Tym razem pada umowa kredytu denominowanego!

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z ogromną radością informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, w osobie SSR del. Stanisława Zabłockiego, w dniu 5 maja 2021 roku w sprawie o sygn. akt XXV C 2649/18, wydał wyrok w sprawie naszego Klienta, w którym:

• ustalił, że umowa kredytu denominowanego zawarta przez naszego Klienta z dawnym BPH S.A. z siedzibą w Krakowie (obecnie Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie) w 2005 roku jest nieważna,

• zasądził zwrot wszystkich wpłaconych do banku przez kredytobiorcę kwot, tj.: 195 tys. PLN i 8 tys. CHF,

• obciążył bank kosztami procesu w całości.

Sąd zasądził wszystkie wpłaty, także te przedawnione!!!

Wyrok

Sygn. akt: XXV C 2649/18 – Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXV Cywilny