KOLEJNY WYROK PRZECIWKO BANKOWI MILLENNIUM S.A. 🔥🔥🔥

millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z radością donosimy, że 12 maja 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR del. Robert Masznicz, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A., sygn. akt XXVIII C 5673/22, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w 2007 roku jest nieważna,
✅ zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz Powodów kwoty 133.700,94 PLN i 41.061,50 CHF, wraz z odsetkami za czas opóźnienia od 10 grudnia 2022 roku do dnia zapłaty,
✅ Bank Millennium S.A. został obciążony kosztami postępowania w całości.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska i apl. adw. Emilia Tomanek.

Wyrok jest nieprawomocny.