KOLEJNY SUKCES W SPRAWIE PRZECIWKO BANKOWI MILLENNIUM S.A.❗️❗️❗️

millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że w dniu 20 maja 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR del. Agnieszka Nakwaska – Szczepkowska, wydał wyrok w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi Millennium S.A., sygn. Akt XXVIII C 4603/21, w którym:

✅ ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna,
✅ zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszego Klienta zwrot 89.626,03 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia począwszy od 7 czerwca 2018 roku do dnia zapłaty,
✅ zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszego Klienta zwrot 67.775,38 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia począwszy od 25 grudnia 2019 roku do dnia zapłaty,
✅ zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszego Klienta 11.847,00 PLN kosztów procesu.

Sprawa pierwotnie została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Warszawie, III Wydział Cywilny, pod sygn. akt III C 551/18 i znajdowała się w referacie SSR del. Andrzeja Lipińskiego, ale po różnych perturbacjach trafiła do Wydziału Frankowego, gdzie nabrała właściwego tempa. Z ciekawostek o rozprawie kończącej sprawę w I instancji, która miała miejsce w piątek, Sąd poinformował nas w poniedziałek w tym samym tygodniu, także niemal z dnia na dzień.

Sędzia Agnieszka Nakwaska – Szczepkowska w ustnych motywach rozstrzygnięcia pięknie uzasadniła zasadność roszczenia odsetkowego i zasądziła odsetki za czas opóźnienia zgodnie z naszym wnioskiem. Wskazała, że jakikolwiek inny sposób rozstrzygnięcia roszczenia odsetkowego stanowiłby naruszenie praw Powoda jako konsumenta.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci

wyrok w sprawie przeciwko bankowi millennium