KOLEJNY SUKCES 👏👏👏 SĄD ZASĄDZA KREDYTOBIORCOM PONAD PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH, ODSETKI OD DORĘCZENIA POZWU I PODWÓJNE KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO 🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Kończący się tydzień był niezwykle łaskawy dla naszych Klientów. Kilku z nich przy naszym wsparciu uzyskało korzystne wyroki w sporach z bankami – prawomocne i nieprawomocne. Jednak jeden z tych wyroków cieszy nas podwójnie, ponieważ rzadko zdarza się, aby Sąd tak mocno zaakcentował działanie i postawę pełnomocnika w procesie ☺️☺️☺️

W dniu 12 kwietnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR del. Robert Masznicz, w sprawie o sygn. akt XXVIII C 5421/22 (poprzednia sygnatura: IV C 1157/20) z powództwa naszych Klientów przeciwko PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że umowa kredytu denominowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna,
✅ zasądził na rzecz Powodów łącznie kwotę 503.170,21 PLN wraz z odsetkami za czas opóźnienia od dnia następującego po dniu doręczenia pozwu, tj. od dnia 17 lipca 2020 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył PKO BP S.A. kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w całości, przy czym koszty zastępstwa procesowego zasądził w podwójnej wysokości z uwagi na bardzo duży nakład pracy pełnomocnika Powodów, rzetelne przygotowanie, zaangażowanie i przygotowanie profesjonalnych wyliczeń wraz z pozwem.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska i apl. radc. Dominika Wicik.

Wyrok jest nieprawomocny.

Tymczasem życzymy Państwu spokojnego i słonecznego weekendu ☀️☀️☀️