KOLEJNY PRAWOMOCNY WYROK ⚖️⚖️⚖️ WYGRANA Z BANKIEM PEKAO S.A.❗️❗️❗️UMOWA KREDYTU DENOMINOWANEGO KURSEM CHF PRAWOMOCNIE NIEWAŻNA ✌️✌️✌️

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Z radością informujemy, że w dniu 23 maja 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, w osobie SSA Jolanty Pyźlak, w sprawie naszego Klienta przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt VI ACa 596/21, wydał PRAWOMOCNY wyrok, w którym utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSR del. Stanisław Zabłocki) z dnia 5 maja 2021 roku, sygn. akt XXV C 2649/18, w którym Sąd I instancji:

✅ ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego kursem CHF z 2005 roku, zawartej pierwotnie z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie,
✅ zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy całą dochodzoną kwotę, tj. 194.731,98 PLN i 8.601,05 CHF,
✅ kosztami procesu za obie instancje w całości obciążył Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie roszczenia odsetkowego i nie zasądził na rzecz Powoda roszczenia z tytułu odsetek ustawowych za czas opóźnienia. W tym zakresie z wyrokiem nie zgadzamy się ani my ani nasza Mocodawczyni i po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku będziemy poodejmować dalsze decyzje.

Wyrok jest PRAWOMOCNY I WYKONALNY 👏👏👏

#wyrokiwsprawchfrankowych #pzadwokaci