KOLEJNY PRAWMOCNY WYROK I ZNOWU PADA UMOWA MBANK S.A. 🔥🥇🔥🥇🔥

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z nieskrywanym zadowoleniem donosimy o kolejnym PRAWOMOCNYM wyroku naszej Kancelarii dot. umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez naszych Klientów z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, SSA Ewa Kaniok, w dniu 23 lutego 2022 roku, w sprawie o sygn. akt V ACa 495/21 z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ODDALIŁ W CAŁOŚCI APELACJĘ mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Magdalena Antosiewicz, wydanego w dniu 7 maja 2021 roku, w którym:

📌ustalił, że Umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów w styczniu 2007 roku jest nieważna,
📌 zasądził na rzecz naszych Klientów 638.248,71 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od 8 sierpnia 2019 roku do dnia zapłaty,
📌 obciążył mBank S.A. kosztami procesu w całości.

Dodatkowo Sąd Apelacyjny w Warszawie obciążył mBank S.A. kosztami procesu za II instancję w wysokości 8.100,00 PLN.

OZNACZA TO, ŻE WYROK JEST PRAWOMOCNY I WYKONALNY 🚀🚀🚀

Z ciekawostek SSA Ewa Kaniok wskazała pełnomocnikowi banku na konieczność zmiany taktyki procesowej w tego rodzaju sprawach.

Odsetki za czas opóźnienia, które musi zapłacić mBank S.A. na rzecz naszych Klientów to na dziś 100.888,77 PLN 🤑🤑🤑

Sygn. akt I instancji: II C 65/17
Sygn. akt II instancji V ACa 495/21

Wyrok jest prawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych

KOLEJNY PRAWMOCNY WYROK I ZNOWU PADA UMOWA MBANK

KOLEJNY PRAWMOCNY WYROK I ZNOWU PADA UMOWA MBANK