KOLEJNY KLIENT Z „CZYSTĄ” HIPOTEKĄ 🏡🧹 🏡🧹 🏡🧹

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Takie listy lubimy otrzymywać najbardziej 🤩 W kolejnej sprawie sąd wieczystoksięgowy wykreślił hipotekę PKO BP S.A. z księgi wieczystej naszego Klienta wpisaną na podstawie umowy kredytu denominowanego kursem CHF.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego kursem CHF, którą nasz Klient zawarł w 2006 roku z PKO BP S.A. Wyrokiem z 8 listopada 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, SSO Tomasz Gal, sygn. akt XXV C 3895/20, ustalił nieważność spornej Umowy kredytu i zasądził na rzecz naszego Klienta dochodzone kwoty. Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, SSA Elżbieta Wiatrzyk – Wojciechowska, sygn. akt VI ACa 48/22, w dniu 28 marca 2023 roku wydał wyrok, w którym co do zasady podtrzymał rozstrzygnięcie Sądu I instancji.

PKO BP S.A. po zakończonym procesie wydał list mazalny. Na jego podstawie została wykreślona hipoteka.

#pzadwokaci #hipoteka