KOLEJNY KLIENT WOLNY OD KREDYTU „FRANKOWEGO” ✌✌✌✌✌✌

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Często trafiający do naszej kancelarii Klienci pytają, czy aby na pewno bank po wygranej sprawie rozliczy się z nimi. Czy wyda zgodę na wykreślenie hipoteki? Czy rzeczywiście definitywnie uda się zamknąć temat kredytu „frankowego”? Wielokrotnie mówimy, że bank ma obowiązek rozliczyć się z prawomocnego wyroku i wydać list mazalny, czyli zgodę na wykreślenie hipoteki.

Tak też stało się w sprawie kolejnego naszego Klienta, który miał swój kredyt „frankowy” w PKO BP S.A. Bank wydał oświadczenie o zgodzie na wykreśleniu hipoteki i przelał Klientowi nadwyżkę ponad kapitał (Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania), co oznacza, że Klient jest już rozliczony z bankiem, nie ma umowy kredytu, nie musi spłacać rat, a za kilka miesięcy hipoteka jego nieruchomości zostanie formalnie wyczyszczona 🏠🏠🏠