KOLEJNY JUŻ RAZ WYGRYWAMY Z BANKIEM BPH S.A. I Z HUKIEM ROZPRAWIAMY SIĘ Z KURSEM ŚREDNIM NBP 🥊 🔥🥊 🔥🥊

BPH
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z ogromną dumą informujemy o kolejnym wyroku uzyskanym przez naszą Kancelarię w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A., a dotyczącym Umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A. z 2005 roku.

23 września 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR del Tomasz Leszczyński, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt XXVIII C 6693/21, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w 2005 roku jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot kwot: 164.381,04 PLN i 14.842,25 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od dnia doręczenia pozwu (od 15 czerwca 2021 roku),
✅ obciążył Bank BPH S.A. kosztami procesu w całości.

Co istotne, argumentacja mec. Andrzeja Zorskiego w tej sprawie, poparta orzecznictwem TSUE, całkowicie przekonała Sąd do tego, że w przypadku umów kredytu dawnego GE Money Bank S.A. nie można dzielić klauzul umownych w nich zawartych i stosować do rozliczeń Frankowicza z bankiem kursu średniego NBP 👏 👏 👏

Zapraszamy do obejrzenia nagrania mec. Andrzeja Zorskiego, który opowiada o tym, dlaczego Sąd w całości zgodził się z naszą argumentacją.