Szanowni Państwo,

rozpoczynamy weekend z fantastyczną informacją! W dniu 14 sierpnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Piotr Bednarczyk) w sprawie o sygn. akt XXV C 2681/20 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczeń naszego Klienta przeciwko Getin Noble Bank S.A. poprzez:

  • wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez Powoda, w wysokości i terminach określonych Umową kredytu, w okresie od sierpnia 2020 roku do czasu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie,
  • zakazanie Pozwanej złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy kredytu.

Sprawę prowadzą adw. Karolina Pilawska, r. pr. Magdalena Tylipska i adw. Andrzej Zorski.