Kolejne zabezpieczenie przy kredycie frankowym

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

#sukces #kredytfrankowy #frankowicze #pomocfrankowiczom #zabezpieczenie #getinnoblebank #pzadwokaci

 

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że w dwóch prowadzonych przez naszą Kancelarię sprawach przeciwko Getin Noble Bank S.A., zawisłych przed Sądem Okręgowym w Warszawie, uzyskaliśmy dla naszych Klientów zabezpieczenia roszczeń poprzez:

 

  • wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu do czasu uprawomocnienia się wyroków,
  • zakazanie pozwanemu Bankowi złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umów kredytu.

Postanowienia zostały wydane przez SRR del. Stanisława Zabłockiego. Sygn. akt XXV C 4183/20 i XXV C 4184/20. W obu przypadkach kapitał udostępniony Klientom został spłacony.

 

Jest to niezwykle dobra wiadomość, szczególnie w obliczu ostatnich wydarzeń dot. Idea Bank S.A.