KOLEJNE KORZYSTNE WYROKI W PRZEDŚWIĄTECZNY PONIEDZIAŁEK 🎄 🎄 🎄

polbank
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Dziś, tuż przed południem, nasza Kancelaria uzyskała kolejne korzystne wyroki w sprawach naszych Klientów.

Pierwsza sprawa o sygn. akt I C 1817/23 była rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny, sędzia Łukasz Wilkowski. W wydanym wyroku Sąd:

✅ ustalił, że dwie Umowy kredytu zawarte przez naszych Klientów z ówczesnym Polbank (EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie) w 2006 i 2009 roku są nieważne,
✅ zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 200.460,32 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 listopada 2023 roku do dnia zapłaty,
✅ zasądził na rzecz naszych Klientów 12.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Pozew w tej sprawie wpłynął do sądu 1 sierpnia 2023 roku. Odbyła się 1 rozprawa.

W drugiej sprawie o sygn. akt XXVIII C 12287/22 prowadzonej przeciwko Santander Consumer Bank S.A. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, sędzia Michał Maj, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z Santander Consumer Bank S.A. w 2009 roku jest nieważna,
✅ zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 289.325,77 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty,
✅ zasądził na rzecz naszych Klientów 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pozew w tej sprawie wpłynął w czerwcu 2022 roku. Odbyła się 1 rozprawa.

Wyroki są nieprawomocne.

Sprawy prowadzili adw. Karolina Pilawska, adw. Katarzyna Kozak i adw. Andrzej Zorski.

A to nie wszystkie wyroki, które dziś uzyskaliśmy. Cieszymy się niezmiernie, bo wielu naszych Klientów otrzyma najlepszy prezent na nadchodzące Święta 🎁🎁🎁