KOLEJNA WYGRANA Z PKO BP S.A.❗❗❗

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy o 3 wyroku naszej Kancelarii w tym tygodniu 🔝 🔝 🔝 Tym razem Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, w osobie SSR del. Kamila Gołaszewskiego, w dniu 10 stycznia 2022 roku wydał wyrok, w którym:

➡️ uznał umowę kredytu z 2008 roku za NIEWAŻNĄ,
➡️ zasądził Powódce od PKO BP S.A. kwotę ok. 217.000,00 PLN,
➡️ obciążył PKO BP S.A. kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego, W CAŁOŚCI.

UWAGA:

🔥 brak zarzutu zatrzymania,
🔥 brak zarzutu potrącenia,
🔥 odsetki ustawowe za czas opóźnienia od doręczenia pozwu, a nie od oświadczenia, które zostało złożone przez Powódkę na rozprawie w grudniu 2021 roku.

Sędzia w ustnych motywach rozstrzygnięcia dużą wagę przyłożył do kwestii braku oznaczoności świadczenia wskazując, że w jego ocenie zawarta przez Powódkę Umowa kredytu nie spełnia wymogów ani kredytu denominowanego ani indeksowanego kursem CHF. Podniósł, że w tym konkretnym przypadku w Umowie kredytu wskazana była kwota w CHF i jej równowartość w PLN. Następnie Powódce wypłacono kwotę w PLN wskazaną w Umowie kredytu, natomiast w ramach przeliczeń Bank wskazał inną kwotę w CHF niż ta określona w Umowie kredytu. W efekcie w obrocie były 3 kwoty – kwota w CHF z Umowy kredytu, kwota CHF po dokonaniu przeliczenia przez Bank (po uruchomieniu kredytu) oraz kwota w PLN (wskazana w Umowie kredytu i rzeczywiście uruchomiona). ⚖️ ⚖️ ⚖️

W sprawie odbyła się tylko 1 rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał Powódkę.

Sygn. akt: XXV C 2265/19.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych

wygrana kredytu frankowego z pko bp - wyrok