Kolejna wygrana z bankiem Millennium S.A.

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z radością informujemy, że w dniu 12 października 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, w osobie SSO Moniki Włodarczyk, wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A., w którym:

  • ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna,
  • zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot wszystkich wpłaconych do banku kwot, tj. ponad 162.000,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że:

  • Powodowie mają interes prawny w żądaniu ustalenia nieważności umowy kredytu,
  • Bank miał dowolność w kształtowaniu kursu CHF – przy uruchomieniu kredytu i przy spłacie, zaś twierdzenie, że był to kurs rynkowy nie ma żadnego znaczenia dla oceny roszczeń kredytobiorców,
  • Bank nie wytłumaczył Powodom ekonomicznych konsekwencji zawarcia umowy kredytu indeksowanego kursem CHF,
  • brak jest możliwości zastąpienia niedozwolonych postanowień umownych przepisami dyspozytywnymi, bo takowych nie ma w polskim porządku prawnym,
  • po usunięciu z umowy kredytu niedozwolonych postanowień umownych umowy kredytu nie da się utrzymać w mocy, dlatego należy orzec o jej nieważności.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych