KOLEJNA WYGRANA Z BANKIEM MILLENNIUM S.A.❗️❗️❗️ UMOWA KREDYTU NIEWAŻNA ✌️✌️✌️

millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że w dniu 25 października 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Marcin Polakowski, w sprawie naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt II C 2329/20, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z 2007 roku jest nieważna,
✅ zasądził od banku na rzecz kredytobiorców całą dochodzoną kwotę, tj. 224.445,24 PLN i 66.824,57 CHF wraz z odsetkami od 8 stycznia 2021 roku (doręczenie odpisu pozwu) do dnia zapłaty,
✅ kosztami procesu w całości obciążył Bank Millennium S.A.

Sprawa wpłynęła do Sądu 3 września 2020 roku. Odbyła się 1 rozprawa, podczas której przesłuchano kredytobiorców. Sąd nie dopuszczał dowodu z opinii biegłego sądowego.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawchfrankowych #pzadwokaci