KOLEJNA WYGRANA Z BANKIEM BPH S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ❗❗❗

sprawy frankowe bank pbh
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy o kolejnym sukcesie naszej Kancelarii w sporach z Bankiem BPH S.A. Tym razem świeżutki wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Magdalena Antosiewicz, z dnia 17 lutego 2023 roku, sygn. akt II C 488/20, w którym:

➡️ uznał umowę kredytu indeksowanego kursem CHF  2007 roku zawartą pierwotnie z GE Money Bank S.A. za NIEWAŻNĄ,
➡️ zasądził naszym Klientom od Banku BPH S.A. kwotę 386.567,84 PLN (po 193.283,92 PLN),
➡️ obciążył Bank BPH S.A. kosztami powstępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w całości.

UWAGI:

🔥 brak zarzutu zatrzymania,
🔥 brak zarzutu potrącenia,
🔥 odsetki ustawowe za czas opóźnienia od doręczenia odpisu pozwu do Banku BPH S.A., czyli od 17 marca 2020 roku,
🔥 pozew wpłynął do Sądu 20 lutego 2020 roku.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, zatem motywy rozstrzygnięcia Sądu I instancji poznamy z lektury pisemnego uzasadnienia wyroku ⚖️ ⚖️ ⚖️

Sygn. akt: II C 488/20.

Sprawę prowadzili adw. Karolina Pilawska i adw. Andrzej Zorski.

Wyrok jest nieprawomocny.