KOLEJNA WYGRANA Z BANKIEM BPH S.A. W SĄDZIE OKRĘGOWYM W KALISZU ❗❗❗

sprawy frankowe bank pbh
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Ostatnio pisaliśmy o tym, że Frankowicze nie powinni obawiać się zmian w procedurze cywilnej, które za kilka dni wejdą w życie, i że sądy w całej Polsce są merytorycznie przygotowanie do rozpoznawania tzw. spraw frankowych. Na potwierdzenie wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu, I Wydział Cywilny, SSO Katarzyna Porada – Łaska, z dnia 28 marca 2023 roku, wydany w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedziba w Gdańsku, sygn. akt I C 1756/21, w którym Sąd:

➡️ uznał umowę kredytu indeksowanego kursem CHF  2006 roku zawartą pierwotnie z GE Money Bank S.A. za NIEWAŻNĄ,|
➡️ zasądził naszym Klientom od Banku BPH S.A. kwotę 151.740,65 PLN z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia od 14 września 2022 roku do dnia zapłaty,
➡️ obciążył Bank BPH S.A. kosztami powstępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w całości.

UWAGI:

🔥 brak zarzutu zatrzymania,
🔥 brak zarzutu potrącenia,
🔥 pozew wpłynął do Sądu 30 listopada 2021 roku.

Sprawa była ciekawa, że Bank BPH S.A. konsekwentnie podnosił zarzut braku statusu konsumenta po stronie Powodów. Wynikało to z faktu, że część zespołu budynku była przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej i nie było tam wyodrębnionych lokali ani nieruchomości. Była jedna księga wieczysta i jeden adres. Na 4 rozprawach wykazywaliśmy konsumenckość kredytu świadkami, zdjęciami i innymi dokumentami, ale walka była bardzo zacięta. Sąd początkowo wskazywał także na fakt, że w wypadku tej umowy można odciąć marżę banku i dokonać rozliczenia w oparciu o kurs średni NBP. Zostały nawet dokonane stosowne wyliczenia. Dopiero na ostatniej rozprawie w mowie końcowej, co było wyraźnie widać, Sąd dał się przekonać mec. Andrzejowi Zorskiemu, że wyroki TSUE w sprawie C-19/20, ale też w sprawach połączonych C-80/21 do C-82/21, wykluczyły możliwość usunięcia części nieuczciwego warunku na gruncie polskiego prawa, a także konkretnie w tej umowie.

Sprawę prowadził adw. Andrzej Zorski.
Wyrok jest nieprawomocny.