KOLEJNA WYGRANA W POZNANIU 🔥🔥🔥🔥🔥 TYM RAZEM NA DESKACH SANTANDER CONSUMER BANK S.A. I JEGO UMOWA KREDYTU INDEKSOWANEGO KURSEM CHF Z 2007 ROKU 👏👏👏

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny, SSO Ewa Pijańska, w dniu 31 stycznia 2023 roku w sprawie naszego Klienta przeciwko Santander Consumer Bank S.A. o sygn. akt XVIII C 1217/21 wydał wyrok, w którym:

✅ uznał umowę kredytu indeksowanego kursem CHF z 2007 roku za nieważną,
✅ zasądził od Santander Consumer Bank S.A. na rzecz Powoda kwoty 352.414,20 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 7 września 2021 roku,
✅ obciążył Santander Consumer Bank S.A. kosztami procesu w całości.

Sprawa o tyle ciekawa, że w rozliczeniach z Klientem stosowany był kurs średni NBP. Sama kwota kredytu została uruchomiona Powodowi po kursie kupna CHF ustalonym przez pozwany Bank. Następnie – już bezpośrednio w celu określenia każdej kolejnej raty – przeliczano wskazywaną przez pozwany Bank kwotę w CHF na PLN, ALE nie jak to bywa standardowo po kursie sprzedaży danego Banku, lecz po kursie sprzedaży NBP. W procesie jasno wskazywaliśmy, że przeliczenie rat (nawet po kursie NBP) odbywało się przecież od pierwotnego salda zadłużenia obliczonego jednostronnie przez pozwany Bank i wyrażonego CHF.

Pozew wpłynął do Sądu 21 czerwca 2021 roku. Odsetki ustawowe za czas opóźnienia zostały zasądzone od momentu złożenia odpowiedzi na pozew.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska i apl. adw. Emilia Tomanek.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci