KOLEJNA WYGRANA NASZEJ KANCELARII Z BANKIEM PEKAO S.A. 🔥 🔥 🔥

sprawy frankowe bank pbh
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Tym razem Umowa kredytu dawnego Banku Przemysłowo – Handlowym PBK S.A. z siedzibą w Krakowie z 2004 roku i w akcji Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, SSO Paweł Pyzio, który w wyroku z 27 września 2023 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XXIV C 97/20:

✅ ustalił, że Umowa kredytu denominowanego kursem CHF z 2004 roku jest nieważna,
✅ zasądził na rzecz kredytobiorców od Banku Pekao S.A. kwotę 251.472,11 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 6 czerwca 2020 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył Bank Pekao S.A. kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w całości.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc motywy rozstrzygnięcia poznamy z pisemnego uzasadnienia wyroku.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci