KOLEJNA WYGRANA NASZEJ KANCELARII Z BANKIEM MILLENNIUM S.A.

umowa frankowa z 2008 nieważna
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

It’s Friday again 🥳 🥳 🥳

KOLEJNA WYGRANA NASZEJ KANCELARII Z BANKIEM MILLENNIUM S.A.!!!

Tym razem umowa kredytu indeksowanego z 2008 roku Banku Millennium S.A. i w akcji Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, w osobie SSO Moniki Dominiak, która w wyroku z dnia 4 listopada 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XXIV C 55/17:

📌 ustaliła, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF jest nieważna,
📌 zasądziła na rzecz kredytobiorców od Banku Millennium S.A. łącznie ok. 37 tys. PLN i 24 tys. CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi daty doręczenia modyfikacji powództwa,
📌 obciążyła Bank Millennium S.A. kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w całości.

W niezwykle krótkich ustnych motywach rozstrzygnięcia SSO Monika Dominiak wskazała, że podziela nasze stanowisko – zarówno co do stanu faktycznego, jak i uzasadnienia prawnego –

W CAŁOŚCI i orzeka zgodnie z naszym żądaniem 😁 Bardzo lubimy takie uzasadnienia 😁

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych