KOLEJNA PRAWOMOCNA WYGRANA Z MBANK S.A. 💪 💪 💪

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z radością informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2024 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, SSA Joanna Wiśniewska – Sadomska, wydał PRAWOMOCNY wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. o sygn. akt I ACa 1484/22, w którym oddalił w całości apelację mBank S.A. od wyroku Sąd Okręgowego w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, SSO Krzysztof Tarapata, sygn. akt XXIV C 534/20, w którym Sąd I instancji:

✅ ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego „mPlan” zawarta w 2007 roku jest nieważna,
✅ zasądził od mBank S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 372.148,64 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 czerwca 2020 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył mBank S.A. kosztami procesu w całości.

Sąd II instancji obciążył mBank S.A. kosztami procesu za II instancję.

Wyrok jest PRAWOMOCNY i WYKONALNY.

Sprawę prowadzili adw. Karolina Pilawska i adw. Andrzej Zorski.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych