KOLEJNA PRAWOMOCNA WYGRANA Z MBANK S.A. 👏 👏 👏 WYGRANA IDEALNA ✅

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Zdecydowanie tak lubimy rozpoczynać nowy tydzień 🤩 W dniu 3 czerwca 2024 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, SSA Małgorzata Sławińska, w sprawie o sygn. akt I ACa 1265/22 z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ODDALIŁ W CAŁOŚCI APELACJĘ MBANK S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Iwona Lizakowska – Bytof, z dnia 6 kwietnia 2022 roku wydanego w sprawie o sygn. akt XXVIII C 3550/21, w którym Sąd I instancji:

🇨🇭 ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z 2006 roku jest nieważna,
🇨🇭 zasądził od mBank S.A. w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 145.045,93 PLN oraz 19.191,63 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 października 2021 roku do dnia zapłaty,
🇨🇭obciążył mBank S.A. w Warszawie kosztami procesu w całości.

Oznacza to, że roszczenia naszych Klientów zostały uwzględnione w 100 % 😁

Sprawę prowadzili adw. Andrzej Zorski i adw. in spe Emilia Tomanek.

Wyrok jest PRAWOMOCNY i WYKONALNY