KOLEJNA PRAWOMOCNA WYGRANA Z BANKIEM MILLENNIUM S.A.❗️❗️❗️UMOWA KREDYTU PRAWOMOCNIE NIEWAŻNA ✌️✌️✌️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z radością informujemy, że w dniu 26 maja 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, w osobie SSA Beaty Kozłowskiej, w sprawie naszego Klienta przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt I ACa 5/21, wydał PRAWOMOCNY wyrok, w którym utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Ewa Jończyk) z dnia 15 września 2020 roku, sygn. akt III C 195/17, w którym Sąd I instancji:

✅ ustalił nieistnienie stosunku prawnego w postaci umowy kredytu indeksowanego z 2007 roku ze względu na nieważność umowy,
✅ zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy całą dochodzoną kwotę, tj. 80.679,97 PLN i 34.795,55 CHF – przy czym Sąd II instancji uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez Bank Millennium S.A.,
✅ kosztami procesu za obie instancje w całości obciążył Bank Millennium S.A.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie roszczenia odsetkowego i nie zasądził na rzecz Powódki żadnej kwoty z tytułu odsetek ustawowych za czas opóźnienia. W tym zakresie z wyrokiem nie zgadzamy się ani my ani nasza Mocodawczyni i po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku będziemy poodejmować dalsze decyzje.

Wyrok jest PRAWOMOCNY I WYKONALNY 👏👏👏
#wyrokiwsprawchfrankowych #pzadwokaci