KOLEJNA PRAWOMOCNA WYGRANA – TYM RAZEM PKO BP S.A. I UMOWA KREDYTU DENOMINOWANEGO WŁASNY KĄT HIPOTECZNY PRAWOMOCNIE NIEWAŻNA❗️⚖️❗️⚖️❗️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że w dniu 28 marca 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, SSA Elżbieta Wiatrzyk – Wojciechowska, w sprawie VI ACa 48/22 z powództwa naszego Klienta przeciwko PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, wydał PRAWOMOCNY wyrok, w którym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, SSO Tomasz Gal, wydany w dniu 8 listopada 2021 roku, sygn. akt XXV C 3895/20, w którym:

☑️ ustalił, że umowa kredytu denominowanego kursem CHF z 2006 roku jest nieważna,
☑️ zasądził na rzecz Powoda 236.834,01 PLN,
☑️ obciążył PKO BP S.A. kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w całości.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w zakresie roszczenia odsetkowego, ograniczając okres, za który te odsetki zostały zasądzone wyrokiem Sądu I instancji. W efekcie kredytobiorcy nie zostały zasądzone odsetki za czas opóźnienia, ponieważ oświadczenie Powoda o skutkach nieważności zostało złożone tego samego dnia, co zarzut zatrzymania.  Kolejny prawomocny wyrok cieszy, ale ten aspekt rozstrzygnięcia to przysłowiowa łyżka dziegciu.

Wyrok jest PRAWOMOCNY I WYKONALNY.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.
#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci