KOLEJNA DZIŚ WYGRANA 🔥🔥🔥 TYM RAZEM KATOWICE I MBANK S.A. 🥳🥳🥳

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że nasz Klient przed chwilą wysłuchał wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, w osobie SSO Izabelli Knych, wydanego w jego sprawie przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie i usłyszał, że:

↪️ zawarta przez niego we wrześniu 2008 roku umowa kredytu indeksowanego kursem CHF jest NIEWAŻNA,
↪️ mBank S.A. zobowiązany jest zwrócić mu wszystkie dokonane wpłaty, razem ponad 100 tys. PLN,
↪️ mBank S.A. został obciążony kosztami tej sprawy w całości.

Pozew wpłynął do sądu w grudniu 2020 roku, odbyła się 1 rozprawa, podczas której został przesłuchany kredytobiorca.

Odsetki zasądzone od dnia następującego po upływie 14 dni od daty doręczenia odpisu pozwu do banku 🚀🚀🚀

Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt II C 1052/20.
#wyrokiwsprawachfrankowych