KARNY WTOREK, CZYLI SUKCES W SPRAWIE KARNEJ 🔒🔒🔒

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że Sąd Okręgowy we Włocławku udzielił naszemu Klientowi 6-miesięcznej przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności orzeczonej na okres 8 lat. Co istotne, to już 3 z rzędu przerwa, przy czym dotychczasowe dwie zostały udzielone na okres 3 miesięcy (razem 6). Oznacza to, że okres przerwy wyniesie łącznie 1 rok, co w świecie prawa karnego jest niemałym osiągnięciem 💪

ℹ️ Informacyjnie:

Sąd penitencjarny MOŻE (co oznacza, że nie musi, zależy to od uznania sądu) udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Z taką właśnie przesłanką mieliśmy do czynienia w przypadku naszego Klienta, a Sąd w całości przychylił się do prezentowanej przez nas argumentacji.

Warto dodać, że Sąd UDZIELA (obligatoryjnie) przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w przypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej osobie skazanej wykonywanie tej kary. Polskie sądy co do zasady za ciężką chorobę nie uznają przykładowo otyłości, choroby niedokrwiennej mięśnia serca czy nadciśnienia tętniczego, ale już schorzenia kręgosłupa kilka lat temu były dość często kwalifikowane jako przesłanka do uzyskania odroczenia kary pozbawienia wolności.

Postanowienie jest prawomocne.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska