JUŻ 25 KWIETNIA 2024 ROKU SĄD NAJWYŻSZY PONOWNIE ZAJMIE SIĘ POLSKIMI FRANKOWICZAMI ❗️❗️❗️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Przypomnijmy – 29 stycznia 2021 roku Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska skierowała do pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wniosek o rozstrzygnięcie 6 zagadnień prawnych dotyczących tzw. spraw frankowych.

Pierwsze posiedzenie Sądu Najwyższego miało się odbyć 25 marca 2021 roku, ale jego termin – z powodu choroby Pierwszej Prezes (Covid-19) – został przełożony na 13 kwietnia 2021 roku.

Jednak 13 kwietnia 2021 roku posiedzenie nie odbyło się. W decyzji z 9 kwietnia 2021 roku Pierwsza Prezes wskazała, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz zbliżający się wyrok TSUE w sprawie o sygn. akt C-19/20 (wydany 29 kwietnia 2021 roku), konieczna jest zmiana terminu i w związku z tym zarządziła przeniesienie posiedzenia Sądu Najwyższego na 11 maja 2021 roku.

11 maja 2021 roku posiedzenie Sądu Najwyższego, choć z przygodami (pamiętny alarm bombowy) odbyło się, ale bez większych efektów. Po kilku godzinach obrad Sąd Najwyższy wydał postanowienie o zwróceniu się do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego o zajęcie stanowiska w toczącym się postępowaniu.

Po uzyskaniu stanowisk tych instytucji Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej w dniu 2 września 2021 roku zwrócił się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącymi statusu sędziów powołanych do Sądu Najwyższego po zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa.

W dniu 9 stycznia 2024 roku TSUE w sprawie C-658/22 uznał wniosek za oczywiście niedopuszczalny. W efekcie akta sprawy wróciły z Luksemburga do Warszawy i 25 kwietnia 2024 roku po raz kolejny Sąd Najwyższy zajmie się frankowymi zagadnieniami prawnymi (sygn. akt III CZP 25/22, wcześniej III CZP 11/21).

Czy jednak rzeczywiście możemy spodziewać się uchwały? Czy w ogóle jest ona potrzebna w sytuacji, w której wszystkie wątpliwości zostały już rozstrzygnięte przez TSUE?

O tym wszystkim adw. Karolina Pilawska i adw. Andrzej Zorski opowiedzą Państwu podczas webinaru organizowanego przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, który odbędzie się 25 kwietnia 2024 roku o godz. 19:30.

W webinarze weźmie też udział Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu – Arkadiusz Szcześniak.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1145163823159982/?ref=newsfeed