EKSPRESOWA WYGRANA W SĄDZIE OKRĘGOWYM WARSZAWA – PRAGA W WARSZAWIE 🔥🔥🔥

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2023 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, SSR Agnieszka Perehubka, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt III C 3069/22, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna,
✅ zasądził od Raiffeisen Bank International AG kwotę 362.379,78 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia liczonymi od dnia 3 sierpnia 2023 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył Raiffeisen Bank International AG kosztami procesu w całości.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu 19 grudnia 2022 roku, co oznacza, że sprawa w I instancji trwała niewiele ponad pół roku ❗️❗️❗️ Odbyła się tylko 1 rozprawa (2 sierpnia), podczas której Sąd przesłuchał Powodów, zamknął rozprawę i od razu wydał wyrok.

Sprawa była o tyle ciekawa, że Raiffeisen Bank International AG kwestionował status konsumenta Powoda. Sąd I instancji – powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022 roku, sygn. akt III CZP 40/22 – uznał, że przy obecnej linii orzeczniczej nie ma znaczenia, czy tego rodzaju umowa jest kwestionowana przez konsumenta czy przez przedsiębiorcę.

Sąd I instancji nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez Raiffeisen Bank International AG.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych