DUBLET W SPORZE Z BANKIEM BPH S.A. 💪 💪 💪 EKSPRESOWY WYROK W 14 MIESIĘCY OD ZŁOŻENIA POZWU ❗️❗️❗️❗️❗️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że w dniu 6 września 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR del. Tomasz Leszczyński, w sprawie z powództwa naszej Klientki przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt XXVIII C 7745/21, wydał wyrok, w którym:

👉 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w 2006 roku jest NIEWAŻNA,
👉 zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszej Klientki zwrot kwot: 302.336,63 PLN i 107.758,45 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od dnia doręczenia pozwu (od 17 lipca 2021 roku),
👉 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w 2007 roku jest NIEWAŻNA,
👉 zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszej Klientki zwrot kwot: 97.325,03 PLN i 40.870,57 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od dnia doręczenia pozwu (od 17 lipca 2021 roku),
👉 zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszej Klientki zwrot kosztów procesu w całości (12.817,00 PLN).

A teraz ciekawostki:

📍Postępowanie dotyczyło dwóch umów kredytów indeksowanych kursem CHF z 2006 i 2007 roku,
📍Sprawa w I instancji trwała 14 miesięcy. Pozew wpłynął do Sądu 22 czerwca 2021 roku,
📍 W sprawie odbyły się 2 rozprawy.

Sprawę prowadzili adw. Karolina Pilawska i adw. Andrzej Zorski.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci