DUBLET W RADOMIU 👏👏👏 EKSPRESOWE WYGRANE Z BANKIEM BPH S.A. I BANKIEM MILLENNIUM S.A. 🔥🔥🔥

dublet w Radomiu
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Radomiu, I Wydział Cywilny, SSO Anna Gzel – Michalska, w dwóch prowadzonych przez naszą Kancelarię sprawach o sygn. akt I 2002/23 i I C 2051/23 z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku i Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w ostatnich dniach wydał dwa, w 100 % korzystne dla naszych Klientów wyroki.

Sprawa o sygn. akt I C 2002/23:

ℹ️ Odsetki za opóźnienie zostały zasądzone od dnia następującego po dniu doręczenia pozwu do banku.
ℹ️ Pozew wpłynął do Sądu 16 listopada 2023 roku, co oznacza, że sprawa trwała niewiele niecałe 4 miesiące.
ℹ️ Odbyła się jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorców.

Sprawa o sygn. akt I C 2051/23:

ℹ️ Odsetki za opóźnienie zostały zasądzone od dnia następującego po dniu doręczenia pozwu do banku.
ℹ️ Pozew wpłynął do Sądu 23 listopada 2023 roku, co oznacza, że sprawa trwała niewiele ponad 3 miesiące.
ℹ️ Odbyła się jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorców.

W obu sprawach funkcjonują postanowienia o zabezpieczeniu, co oznacza, że Klienci nie spłacają rat.

Sprawy prowadziły adw. Karolina Pilawska i adw. Patrycja Kasprowska.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych #radom