DOBRE WIEŚCI W DZISIEJSZEJ POCZCIE ✌️ ✌️ ✌️ WYGRANA WE WROCŁAWIU Z SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 👏👏👏

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że Sąd Okręgowy we Wrocławiu, I Wydział Cywilny, sędzia Łukasz Solecki, w sprawie o sygn. akt I C 578/20 z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 14 listopada 2023 roku wydał wyrok, w którym:

📍ustalił, iż Umowa kredytu nominowanego do CHF zawarta w 2007 roku jest nieważna w całości,
📍oddalił powództwo o zapłatę,
📍zniósł koszty postępowania.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc z pisemnego uzasadnienia dowiemy się z jakiego powodu roszczenie o zapłatę zostało oddalone (czy z uwagi na zarzut potrącenia czy zastosowanie przez Sąd teorii salda).

Wyrok cieszy, bo dotyczył Umowy kredytu, w której spłata rat następowała od początku po kursie średnim NBP i jak wiadomo – wrocławska ziemia, jeżeli chodzi o orzecznictwo „frankowe”.

Jedne z kredytobiorców w dacie zawarcia Umowy kredytu był i nadal jest prawnikiem.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. Andrzej Zorski.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych