CZY TO DOBRY CZAS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW FRANKOWYCH W SĄDACH ❓ ❓ ❓

polbank
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

„Kaczyński powiedział, żeby ludzie poszli do sądów. No i poszli” – artykuł o takim tytule w ostatnich dniach ukazał na łamach Newsweek. Pozwy kredytobiorców frankowych będących konsumentami od dłuższego czasu zapełniają wokandy polskich sądów w całym kraju. Także uzyskiwanie zabezpieczeń w tego rodzaju sprawach w obecnych realiach jest dość powszechne, szczególnie po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 roku, sygn. akt C-287/22.

Jak jednak wygląda to w przypadku przedsiębiorców frankowych ❓

Sprawy gospodarcze „idą” coraz lepiej, ale nadal stanowią ogromne wyzwanie. W jednej z takich spraw dot. Umowy kredytu firmowego z 2008 roku zawartej przez naszą Klientkę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą z ówczesnym Polbankiem Sąd Apelacyjny w Warszawie, VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej, SSA Anna Rachocka, udzielił zabezpieczenia. Oznacza to, że nasza Klientka została zwolniona z obowiązku płacenia rat kredytu na czas trwania procesu.

Co istotne, Sąd I instancji odmówił udzielenia zabezpieczenia i dopiero wniesione przez nas zażalenie odniosło oczekiwany efekt 💪

Sprawę prowadzą adw. Karolina Pilawska i adw. Patrycja Kasprowska.

Sygn. akt VII AGz 859/23.

POSTANOWIENIE JEST PRAWOMOCNE I WYKONALNE