BOMBA, BOMBA, BOMBA!!! 💣💣💣💣💣

umowa boś bank s.a. nieważna
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

PRAWOMOCNY WYROK PRZECIWKO BOŚ BANK S.A. W 1,5 ROKU OD WNIESIENIA POZWU🔥🔥🔥🔥🔥

Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym, tj. 9 listopada 2021 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, w osobie SSA Joanny Piwowarun – Kołakowskiej, na POSIEDZENIU NIEJAWNYM, w sprawie naszych Klientów przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt V ACa 479/21, wydał PRAWOMOCNY WYROK, w którym zmienił kuriozalny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (wydany przez SSO Elizę Kurkowską, sygn. akt II C 627/20) i:

🧨🧨🧨 ustalił, że Umowa kredytu denominowanego kursem CHF z 2008 roku zawarta z BOŚ Bank S.A. jest NIEWAŻNA (w sentencji),

🧨🧨🧨 zasądził od BOŚ Bank S.A. na rzecz naszych Klientów wszystkie wpłacone do banku środki pieniężne, tj. kwoty: 282.964,84 PLN i 58.215,21 CHF z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia począwszy od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty,

🧨🧨🧨 obciążył BOŚ Bank S.A. kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego,  w całości.

👉👉👉 UWAGA – BRAK ZATRZUTU ZATRZYMANIA.

Z ciekawostek:

➡️ sprawa trwała 1,5 roku (łącznie w obu instancjach), także tempo ekspresowe (jest to pewnie jeden z najszybszych prawomocnych wyroków w tego rodzaju sprawach),
➡️ w sprawie odbyła się 1 rozprawa (w I instancji),
➡️ prawomocny wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym,
➡️ 2 listopada 2021 roku dostałam przez Portal wezwanie do złożenia przez Powodów oświadczeń o nieważności według załączonego wzoru – do wyboru wyłącznie dwie odpowiedzi, czyli albo akceptujemy całe straszenie i chcemy nieważności albo rezygnujemy. Mieliśmy je dostarczyć do dnia rozprawy, więc wysłaliśmy Klientom żeby w wolnej chwili to podrzucili. 8 listopada o 15:00 dzwoni Pani z sekretariatu, że się pomylili i że musi jednak być … jutro rano (czyli na 9.11.), bo jest „jakieś posiedzenie”. No to załatwiliśmy, o 11:00 już było na pl. Krasińskich, a o 14:00 dowiedzieliśmy się, że wyrok zmieniony, ale wiadomo, że przez telefon ciężko ustalić jak bardzo. Dziś w nocy wyrok został opublikowany w Portalu, także Klienci mieli spokojną noc z głowy 🤣🤣🤣

WYROK JEST PRAWOMOCNY❗️❗️❗️

Otwieramy szampana 🎉🎉🎉🎉
#wyrokiwsprawachfrankowych

BOŚ BANK S.A. wyrok 1

BOŚ BANK S.A. wyrok 2