BANK NIE WYDAJE LISTU MAZALNEGO❓❓❓NIE SZKODZI, WYKREŚLAMY HIPOTEKĘ BEZ NIEGO 🤗🤗🤗

millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Jakiś czas temu trafił do nas Klient, który miał problem z wykreśleniem hipoteki banku z księgi wieczystej po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu. Bank Millennium S.A. uporczywie odmawiał wydania listu mazalnego. Z kolei sąd wieczystoksięgowy oddalił wniosek o wykreślenie hipoteki twierdząc, że Klient nie przedstawił oświadczenia banku zawierającego zezwolenie na wykreślenie hipoteki. Zdaniem sądu wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu nie może stanowić samodzielnej podstawy wykreślenia hipoteki wpisanej na jej podstawie. Referendarz sądowy stanął na stanowisku, że podstawą takiego wpisu są wyłącznie albo oświadczenie wierzyciela, czyli Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki wydane w trybie art. 95 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe albo prawomocny wyrok sądu ustalający odpowiednią treść księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, czyli wyrok wydany w ramach postępowania sądowego prowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku.

Wobec takiego stanowiska sądu złożyliśmy skargę na orzeczenie referendarza. Skarga okazała się skuteczna, bo dziś otrzymaliśmy zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki 👏👏👏

Sprawę prowadziły adw. Karolina Pilawska i apl. adw. Emilia Tomanek.

#pzadwokaci #hipoteka