APELACJA WARSZAWSKA ZWALNIA KREDYTOBIORCÓW Z OBOWIĄZKU PŁACENIA RAT KREDYTU 🥁🥁🥁🥁🥁

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 2)

Temat dalszego płacenia rat kredyt wzbudza wiele wątpliwości wśród kredytobiorców frankowych, a także złotowych. Często pytacie nas Państwo, czy już samo złożenie pozwu jest równoznaczne z takim zwolnieniem. Czasami zdarza się, że wydaje się Państwu, że jeżeli nie złożymy takiego wniosku w pozwie, to na późniejszym etapie postępowania nie możemy go już złożyć. Do częstych należy sytuacja, w której wydaje się Państwu, że wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 roku wydany w sprawie o sygn. akt C-287/22 niejako z automatu zwolnił kredytobiorców z obowiązku płacenia rat kredytu albo, że polskie sądy będą w 100 % rozpoznawać te wnioski na korzyść kredytobiorców, co nie jest prawdą.

Od 1 lipca 2023 roku sytuacja związana z zabezpieczeniami uległa dość radykalnej zmianie, ponieważ w wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego zażalenie na postanowienie o udzieleniu lub oddaleniu wniosku o zabezpieczenie rozpoznaje Sąd II instancji, a nie jak dotychczas – Sąd I instancji w innym składzie. To spowodowało, że niejako praktyka rozpoznawania tych wniosków w Sądach II instancji zaczęła się dopiero tworzyć.

W celu rozwiania wątpliwości wskazujemy, że wniosek o zabezpieczenie można złożyć na każdym etapie postępowania, czyli również przed Sądem II instancji. Jego uwzględnienie jest uzależnione od wielu czynników. Do najważniejszych, również pozakodeksowych, można zaliczyć:

✅ dokonanie spłaty kapitału (suma spłat jest równa bądź wyższa kwocie udostępnionego kredytu),
✅ sąd i sędzia, do którego trafia taki wniosek (cześć sędziów oddala 100 albo prawie 100 % wniosków),
✅ moment składania wniosku (orzecznictwo w tzw. sprawach frankowych jest dynamiczne, więc i w kwestii zabezpieczeń dużo się zmienia),
✅ uprawdopodobnienie roszczenia, czyli w skrócie czy mamy rację (tutaj należy pamiętać, że przecież nie każda umowa kredytu kwalifikuje się do jej podważenia na drodze postępowania sądowego),
✅ dobra kondycja finansowa banku (często sędziowie wskazują, że nie ma ryzyka, że bank nie rozliczy się z kredytobiorca po wygranej sprawie).

Dziś informujemy o 2 postanowieniach o zabezpieczeniu wydanych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. W obu sprawach w I instancji zostały wydane wyroki korzystne dla kredytobiorców i ustalające nieważność umów kredytu. Wnioski o zabezpieczenie zostały złożone na etapie postępowania apelacyjnego i rozpoznane dość ekspresowo – odpowiednio w 5 dni i w 6 dni.

Sprawy prowadzi adw. Andrzej Zorski.

Postanowienia są nieprawomocne.

#pzadwokaci #zabezpieczenie