3 WYROKI W JEDEN DZIEŃ ❗️❗️❗️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

21 września 2023 roku był niezwykle szczęśliwym dniem dla naszych Klientów 🤩🤩🤩

Tego dnia nasza kancelaria uzyskała aż 3 wyroki w sprawach przeciwko mBank S.A., PKO BP S.A. i Bankowi BPH S.A. 👏👏👏

Sprawa 1 o sygn. akt XXVIII C 4447/21:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Joanna Karczewska:

🎯 ustalił, że Umowa kredytu z dnia 2007 roku zawarta z mBank S.A. jest nieważna,
🎯 zasądził od mBank S.A. na rzecz naszych Klientów kwoty 148.491,59 PLN oraz 15.805,46 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 września 2023 roku do dnia zapłaty,
🎯 zasądził tytułem zwrotu kosztów procesu od mBank S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 11.817,00 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Pozew wpłynął do Sądu 27 kwietnia 2021 roku. Odbyła się jedna rozprawa, podczas której przesłuchano Powodów i po której Sąd od razu wydał wyrok. Oboje kredytobiorcy w dacie zawarcia Umowy kredytu prawnikami.

Sprawa 2 o sygn. akt XXVIII C 11448/22:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR del. Henryk Walczewski:

🎯 ustalił, że Umowa kredytu z 2007 roku zawarta z ówczesnym Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna,
🎯 zasądził od PKO BP S.A. na rzecz naszych Klientów kwoty 69.083,05 PLN oraz 53.221,74 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 września 2023 roku do dnia zapłaty,
🎯 zasądził tytułem zwrotu kosztów procesu od PKO BP S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 10.817,00 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Pozew wpłynął do Sądu 3 czerwca 2022 roku. Odbyła się jedna rozprawa, podczas której przesłuchano Powodów i po której Sąd od razu wydał wyrok.

Sprawa 3 o sygn. akt II C 21/21:

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Kamila Paluszkiewicz – Brolska:

🎯 ustalił, że Umowa kredytu z dnia 2006 roku zawarta z ówczesnym GE Money Bank S.A. jest nieważna,
🎯 zasądził od Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz Powódki kwotę 355.229,17 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 marca 2021 roku do dnia zapłaty,
🎯 zasądził od Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz Powódki kwotę 10.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Pozew wpłynął do Sądu 7 stycznia 2021 roku. Odbyły się dwie rozprawy, podczas których przesłuchano świadków i Powódkę.

Sprawy prowadzili: adw. Karolina Pilawska, adw. Andrzej Zorski i apl. adw. Emilia Tomanek.

Wyroki są nieprawomocne.
#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych