2:0 DLA NASZYCH KLIENTÓW W SPRAWACH PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK S.A. 🔥 🔥 🔥

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. to kwestia czasu. Jednak cały czas prowadzimy sprawy przeciwko temu bankowi i robimy wszystko, aby nasi Klienci je wygrywali. Poniżej prezentujemy kolejne z ostatnich wyroków naszej kancelarii, które uzyskaliśmy w sporach przeciwko Getin Noble Bank S.A.

WYROK 1:  

W dniu 30 czerwca 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Tomasz Niewiadomski, wydał wyrok w sprawie naszej Klientki o sygn. akt XXVIII C 7360/21, w którym:

✅ ustalił nieważność Umowy kredytu indeksowanego z 2007 roku,
✅ zasądził Powódce od Getin Noble Bank S.A. kwoty 410.414,37 PLN oraz 86.204,56 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia liczonymi od dnia 23 czerwca 2023 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył Getin Noble Bank S.A. kosztami procesu w całości.

Pozew wpłynął do Sądu 14 stycznia 2021 roku. Sprawa trafiała do referatów 3 sędziów. Odbyły się 2 rozprawy, podczas których Sąd przesłuchał świadka i Powódkę.

WYROK 2: 

W dniu 13 lipca 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR del. Michał Maj, wydał wyrok w sprawie naszych Klientów o sygn. akt XXVIII C 10526/22, w którym:

✅ ustalił nieważność Umowy kredytu indeksowanego z 2007 roku,
✅ zasądził Powodom od Getin Noble Bank S.A. kwotę 257.503,83 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia liczonymi od dnia 5 lipca 2022 roku do dnia 8 marca 2023 roku,
✅ uwzględnił zarzut zatrzymania,
✅ obciążył Getin Noble Bank S.A. kosztami procesu w całości.

Pozew wpłynął do Sądu 20 maja 2022 roku. Odbyła się 1 rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał Powodów.

Sprawy prowadziły adw. Karolina Pilawska, adw. Katarzyna Kozak i apl. radc. Dominika Wicik.

W obu sprawach funkcjonują prawomocne postanowienia o zabezpieczeniu.

Oba wyroki są nieprawomocne.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci